15 proc. CIT dla małych firm trafi do podpisu prezydenta

Sejm przyjął w ostatecznym kształcie nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, obniżającą CIT dla małych firm z 19 na 15 proc. Zgodnie z nowymi przepisami od 1 stycznia 2017 r. zmniejszoną stawkę podatkową płacić będą firmy, których roczny obrót nie przekracza 1,2 mln euro.

Rozwiązanie to będzie również dotyczyć podatników rozpoczynających działalność. Preferencyjną stawką podatku nie zostaną objęte podatkowe grupy kapitałowe. Według szacunków – z obniżonej 15-procentowej stawki podatku dochodowego od osób prawnych będzie mogło skorzystać ok. 90 proc. podatników CIT, czyli blisko 400 tys. firm.

Celem regulacji jest wsparcie podatników, dla których utrudnienia w pozyskiwaniu kapitału na inwestycje czy zaburzone warunki konkurencji stanowią główną barierę w prowadzeniu lub rozwijaniu przedsiębiorstwa. Nowelizacja realizuje obietnicę złożoną przez premier Beatę Szydło w exposé.
Kolejnym etapem ustawy jest  podpis prezydenta.

P.S.
Związek Rzemiosła Polskiego w piśmie do ministra finansów Szałamachy sprzeciwiał się tej zmianie w proponowanym kształcie, jednakże wyraził wolę poparcia planowanej obniżki CIT-u pod warunkiem, że w takim samym stopniu zostanie obniżona stawka PIT  dla małych podatników prowadzących działalność gospodarczą,  jako osoby fizyczne. Niestety nasz głoś nie znalazł poparcia resortu.