112 sesja Międzynarodowej Konferencja Pracy

Od 3 czerwca 2024 r. w Genewie trwa 112 sesja Międzynarodowej Konferencji Pracy. Prace toczą się z udziałem przedstawicieli rządów krajów członkowskich Międzynarodowej Konferencji Pracy, regionalnych organizacji międzynarodowych, pracowników i pracodawców. Stanowiska uczestników są opracowywane w komitetach roboczych: ds. aplikacji standardów; ds. podstawowych zasad i praw; ds. ustalania standardów pracy w warunkach zagrożeń biologicznych oraz ds. uczciwej pracy i opieki, w którym o interesy firm rzemieślniczych zabiegał także ekspert ZRP wchodzący w skład delegacji polskich pracodawców. Konferencja zostanie zwieńczona uchwaleniem dokumentów końcowych w postaci rekomendacji i konwencji, które następnie powinny być wdrażane poprzez przez kraje członkowskie, o czym powiadomimy oddzielnym komunikatem na stronie internetowej ZRP.